Solar TermoAir

Click here to edit subtitle

SOLAR TermoAir Technology by HUBER

SUNCE RADI KOD NAS

Energija koju sunce tokom godine emituje na 1m2 krova kuće u Srbiji je jednaka energiji koja se dobije sagorevanjem

130 litara nafte – a pri tome je i potpuno besplatna.

TermoAir Solarni kolektori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  • Sakupljaju sunčevu energiju
  • Greju pomoću toplog vazduha
  • Filtriraju vazduh u prostoriji
  • Isušuju vlagu iz zidova
  • Vrše dodatnu izolaciju spoljašnjih zidova
  • Traju preko 20 godina
  • Smanjuju cenu grejanja 60% po grejnoj sezoni
  • Nema troškova održavanja – JEDNOM
  • POSTAVLJENI, NE ZAHTEVAJU NIKAKVO DODATNO ULAGANJE !

Solarna energija je potpuno čista, neiscrpna i ono što je vrlo bitno besplatna. Prosečna vrednost predate energije sunca na prostoru Srbije je oko 1300 - 1600 W/m2.
 TermoAir tehnologija je u službi zdravog, jeftinog kompletnog trajnog rešenja grejanja objekata.

Ušteda na objektu od 150m2  koji se greje klasičnim parnim grejnjem sa kotlom na čvrsto gorivo, izolacijom od 5cm i potrebnom stalnom temperaturom od 22C 4t uglja manje nego bez TermoAir sistema grejanja.

Vreme za koje se ovaj sistem isplati je najkraće od svih vidova grejanja i za konkretan objekat od 150m2 iznosi 3 grejne sezone!

Solarni panel TermoaAir postavljen na spoljni zid kuće radi zagrevanja prostorija.
Solarni panel TermoAir na spoljnom zidu prizemlja kuce. Ovaj panel je dovoljan za grejanje površine od 30m2.
U modularnom spoju više panela može se grejati kompletan dom.
Ekološki potpuno bezbedan način grejanja kojim se cena grejne sezone smanjuje za 60%.
Solarni panel TermoAir u funkciji grejača za sušenje voća i povrća.